กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/คลินิกในเวลาราชการ

คลินิกในเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลินิกในเวลาราชการ

คลินิกตรวจโรคอายุรกรรม เวลา 0900-1200 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อ.คุ้มเกศ
จันทร์

น.อ.หญิง สัญสณีย์
น.อ.หญิง สมโชดก
น.ท.ไกรพล
น.ท.เกียรติภูมิ
น.ต.ปัญญภัทร์
น.ต.หญิง มนัสวี
พญ.รัชนก
พญ.เพ็ญพิชชา

อังคาร

น.อ.หญิง เบญจมาศ
น.อ.หญิง อุษณีย์
น.อ.หญิง ดวงกมล
น.ท.หญิง ชนันทา
น.ท.อนันต์
น.ท.ณัฐพล
น.ต.หญิง ดรุณี
น.ต.หญิง สุรีย์
น.ต.สรพงษ์
ร.อ.กำปั่นทอง
ร.ท.หญิง สุญาณี
ร.ต.ณัฐกิตติ์

พุธ

น.อ.หญิง เบญจมาศ
น.อ.หญิง อุษณีย์
น.อ.หญิง สัญสณีย์
น.อ.หญิง กาญจนา
น.ท.หญิง อินทิรา
น.ท.เกียรติภูมิ
ร.อ.หญิง วรัมพร
ร.อ.ธนวรรธน์
ร.อ.ศรัณยู
ร.ท.คริส
พญ.นิชา

พฤหัส

น.อ.หญิง ดวงกมล
น.อ.หญิง สมโชดก
น.อ.หญิง กาญจนา
น.ท.หญิง ประจงจิตร์
น.ท.หญิง ปิยะวดี
น.ท.ณัฐพล
ร.อ.หญิง ภัทราภรณ์
ร.ท.หญิง นพมาศ
ร.ต.ณัฐกิตติ์
นพ.พลรังศิษย์
พญ.เพ็ญพิชชา

ศุกร์

น.ท.หญิง ปิยะวดี
น.ท.หญิง อินทิรา
น.ท.จรัส
น.ต.หญิง เพ็ชชรี
น.ต.หญิง สุรีย์
ร.อ.ธนวรรธน์
ร.อ.หญิง กมลวรรณ
ร.อ.หญิง ภัทราภรณ์
ร.ท.คริส

คลินิกโรคเฉพาะทางอายุรกรรม
จันทร์

Cardio clinic 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อ.คุ้มเกศฯ

Onco clinic 08.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจชั้น 1 อ.ศูนย์มะเร็ง

Chest clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

Neuro clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจโรคระบบประสาท ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

OPD CAPD&KT 08.30-12.00 น.
ณ ห้องตรวจหน่วยโรคไต ชั้น 3 อ.คุ้มเกศ

Thyroid Clinic 13.00-15.00 น
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

Nephro clinic 13.00-15.00 น.
ณ ห้องตรวจหน่วยโรคไต ชั้น 3 อ.คุ้มเกศ

อังคาร

Cardio clinic 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อ.คุ้มเกศฯ

Onco clinic 08.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจชั้น 1 อ.ศูนย์มะเร็ง

Neuro clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจโรคระบบประสาท ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

Rheumato Clinic 08.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

คลินิกวัณโรค 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจวัณโรค

CKD clinic 13.00-16.00
ณ ห้องตรวจหน่วยโรคไต ชั้น 3 อ.คุ้มเกศ

Gen psychi clinic 13.00-15.00 น.
ณ ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 1 อ.คุ้มเกศ

พุธ

Cardio clinic 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อ.คุ้มเกศฯ

GI clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

คลินิกวัณโรค 13.00-15.00 น.
ณ ห้องตรวจวัณโรค

Hemato Clinic 13.00-15.00 น.
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

Infectious clinic 13.00-15.00 น.
ณ ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 1 อ.คุ้มเกศ

Endocrine clinic 13.00-15.00 น.
ณ ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 1 อ.คุ้มเกศ

พฤหัส

Cardio clinic 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อ.คุ้มเกศฯ

Onco clinic 08.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจชั้น 1 อ.ศูนย์มะเร็ง

Neuro clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจโรคระบบประสาท ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

Specail Psychi clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

ศุกร์

Specail Psychi clinic 09.00-12.00 น.
ณ ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อ.คุ้มเกศ

คลีนิกโรคภูมิแพ้ 08.00-12.00 น.
**เฉพาะ วันศุกร์ ที่ 2 ของเดือนเท่านั้น
ณ ห้องตรวจชั้น 1 อ.ศูนย์มะเร็ง