กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/Upcoming Events/รายละเอียดข่าว

เปิดยื่นแสดงความจำนงศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ created 28 ก.ค. 2565 23:08 วันที่ edited 17 ก.ย. 2565 06:57 | เข้าชมแล้ว 1314 | admin3

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับยื่นแสดงความจำนงเพื่อศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 16 ตำแหน่ง ทั้งมีต้นสังกัดและอิสระ ตั้งแต่วันนี้ 

Download เอกสารการสมัคร  Scan QR code 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อ น.อ.หญิง วนิดา  ป้อมประสิทธิ์ โทร.091-735-7489, 02-534-7341 หรือ e-mail BAH.medicine@gmail.com