รับสมัครแพทย์ต่อยอดทางเดินอาหาร (Fellow GI) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

640714 GI

ด่วน!รับสมัครแพทย์ต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2565 จำนวน2 ตำแหน่ง

 

ด่วน!รับสมัครแพทย์ต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2565 จำนวน2 ตำแหน่ง

ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564

วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สนใจส่งใบสมัครที่คุณวนิดา (พี่หลาบ) 

กองอายุรกรรม ชั้น 4 ตึกคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 02-534-7322