FGI 1

ด่วน! รับสมัครแพทย์ต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

 ด่วน! รับสมัครแพทย์ต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31/7/63

สัมภาษณ์ พุธ 19/8/63 12:30 ที่ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 4 ตึกคุ้มเกศ

สนใจส่งใบสมัครที่ คุณ ตั๊ก

บ.ก.อายุรกรรม 0917357489