ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 12th BAH Medicine Update

วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ