ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Implementing Guideline to Clinical Practice

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ