งานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology

วันที่ 1 - 2 ก.ย. 2559 ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช