ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (9)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 course GI

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Last modified on Wednesday, 16 September 2020 06:21

 FGI 1

ด่วน! รับสมัครแพทย์ต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

Last modified on Wednesday, 16 September 2020 06:24

Topic template 1 dent 2 positions

ด่วน! รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Resident) สาขาอายุรกรรม เพิ่ม 2 ตำแหน่ง ในปีการศึกษา 2563

Last modified on Sunday, 29 March 2020 22:59

 med

หลักสูตรการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ๒๕๖๑

Last modified on Monday, 13 April 2020 03:22

620801 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ambulatory Modern Medicine

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 06:02

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 12th BAH Medicine Update

วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Implementing Guideline to Clinical Practice

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

Last modified on Sunday, 09 July 2017 15:28

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ


 

Last modified on Wednesday, 13 July 2016 21:46

 

งานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology

วันที่ 1 - 2 ก.ย. 2559 ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


 

Last modified on Thursday, 14 July 2016 08:00