รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคหัวใจ


 

รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322, 09 1735 7489