รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคไต


 

 รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322, 09 1735 7489

ศูนย์โรคไต 0 2534 7937 - 8