ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (6)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 med

หลักสูตรการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ๒๕๖๑

Last modified on Wednesday, 14 August 2019 05:28

620801 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ambulatory Modern Medicine

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 06:02

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 12th BAH Medicine Update

วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Implementing Guideline to Clinical Practice

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

Last modified on Sunday, 09 July 2017 15:28

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ


 

Last modified on Wednesday, 13 July 2016 21:46

 

งานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology

วันที่ 1 - 2 ก.ย. 2559 ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


 

Last modified on Thursday, 14 July 2016 08:00