ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ (6)

ข่าวประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2561

Last modified on Sunday, 12 May 2019 17:05

คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป 2561

 

Last modified on Sunday, 12 May 2019 17:14

รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคหัวใจ


 

รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322

Last modified on Wednesday, 13 July 2016 23:20

รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคทางเดินอาหาร


 

รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322

Last modified on Wednesday, 13 July 2016 23:19

รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคไต


 

 รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322

ศูนย์โรคไต 0 2534 7937 - 8

Last modified on Sunday, 09 July 2017 15:37

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม


 

รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322

Last modified on Wednesday, 13 July 2016 23:20