ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (3)

ข่าวกิจกรรม

ActivityBrain 300 200
หน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมองเชิงรุก แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Last modified on Monday, 16 November 2015 11:58

activity news 300 200
ประชุมวิชาการ interdepartment: A migraineur with peripheral cyanosis
ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
15 ต.ค. 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

Last modified on Sunday, 08 November 2015 22:48

activity news 300 200

ประชุมวิชาการ โดย ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
“Improving Outcomes in AKI and CRRT 2015”
ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
9 ต.ค. 2558

Last modified on Monday, 09 November 2015 15:10