1 health food 001
ลดอาหารเค็มเพื่อรักษา ความดันสูง และโรคไต
เกลือทุกชนิดมีแร่ธาตุโซเดียม ซึ่งโซเดียมจะทำให้ความดันโลหิตสูง และความดันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของไตวาย
เกลือ 1 ช้อนชาไทย หรือ น้ำปลา 5 ช้อนชาไทย มีปริมาณโซเดียม 1,100 มิลลิกรัม คนไทยกินเกลือเฉลี่ย 12 กรัมต่อวัน ซึ่งมากเกินไป


1 health food 001ลดอาหารเค็มเพื่อรักษา ความดันสูง และโรคไต
เกลือทุกชนิดมีแร่ธาตุโซเดียม ซึ่งโซเดียมจะทำให้ความดันโลหิตสูง และความดันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของไตวาย
เกลือ 1 ช้อนชาไทย หรือ น้ำปลา 5 ช้อนชาไทย มีปริมาณโซเดียม 1,100 มิลลิกรัม คนไทยกินเกลือเฉลี่ย 12 กรัมต่อวัน ซึ่งมากเกินไป

ที่ถูกต้องคือ ควรกินเกลือไม่เกิน 6 กรัมต่อวัน หรือ โซเดียม ไม่เกินวันละ 2,400 มิลลิกรัม ถ้าลดการกินน้ำปลาเหลือวันละ 3 ช้อนกาแฟ จะสามารถลดความดันลงได้ 5-10 มิลลิเมตรปรอท ไม่ควรกินน้ำปลาหรือเครื่องปรุงอื่นๆ เกินกว่าวันละ 5 ช้อนชา ไม่ใส่น้ำปลา แต่ไปใส่ผงชูรส กะปิ ปลาร้า เต้าเจี้ยว แทนไม่ได้ เพราะมีปริมาณโซเดียมเท่าๆ กันหมด

ตัวอย่างปริมาณเกลือโซเดียมในอาหาร
อาหารที่มีโซเดียมน้อย(ไม่เกิน 60 มิลลิกรัม) กินได้
  -  ข้าวเช้า 1 ทัพพีเล็ก
  -  ข้าวเหนียว 1 ปั้นเล็ก
  -  ขนมจีน 3 จับเล็ก
  -  ผักตำลึกลวก 1 ทัพพี
  -  ผักกาดขาวลวก 1 ทัพพี
  -  มะเขือเทศ 2 ลูก
  -  กล้วย 2 ลูก
  -  มะละกอ 1 ชิ้น
  -  ส้ม 1 ลูก

อาหารที่มีโซเดียมปานกลาง(ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม) อย่ากินมาก
  -  กุ้งต้มสุก 1 ตัว
  -  หมูตัมสุก 2 ช้อนโต๊ะ
  -  ลูกชิ้น 2 ลูก
  -  ปาท่องโก๋ 1 ตัว
  -  ไข่ไก่สุก 1 ฟอง
  -  บะหมี่เหลือง 1 ก้อน

อาหารเค็มมีโซเดียมมาก ควรหลีกเลี่ยง หรือ อย่ากินดีกว่า
  -  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  -  ปลากระป๋อง
  -  ปลาร้า
  -  กะปิ
  -  น้ำปลา
  -  ซอสปรุงรส
  -  ขนมขบเคี้ยว
  -  ไข่เค็ม
  -  อาหารหมักดอง
  -  กุ้งแห้ง
  -  เนื้อแดดเดียว
  -  ปลาเค็ม

ข้อแนะนำในการปรุงรส
  1.  กินอาหารจืดแล้วปรุงที่ ไม่ควรมีรสเค็มจัด
  2.  ฝึกนิสัย “ชิมก่อนปรุง” และ “ไม่ควรปรุงรสเค็ม” ถ้าต้องการเติม แนะนำให้เติมเครื่องปรุงทีละน้อยๆ
  3.  เลี่ยงอาหารที่มีรส “เค็มจัด” เช่น ของหมักดอง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ขนมขบเคี้ยว, ไข่เค็ม เป็นต้น
  4.  ไม่ควรเติมผงชูรส เพราะเป็นผงโซเดียม
  5.  ถ้ากินอาหารปรุง หรือ ซื้อสำเร็จ เช่น ก๋วยเตี๋ยว แกง ซุป หรือ อาหารประเภทผัด ไม่ควรกินน้ำแกง

อ้างอิง : โครงการสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย พ.ศ. 2550-2551,
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย