คลินิกโรคทางจิตเวชและทั่วไป
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : คลินิกโรคจิตเวช  วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น., วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  -
  วันอังคาร
  ร.อ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล
  วันพุธ
  -
  วันพฤหัสบดี
  ร.อ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล, พญ.มนัสพร มานัสสถิตย์
  วันศุกร์
  ร.อ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล, พญ.มนัสพร มานัสสถิตย์