คลินิกโรคติดเชื้อ
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันพุธ เวลา  13.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  -
  วันอังคาร
  -
  วันพุธ
  น.อ.บดินทร์  บุณยพุกกณะ, น.อ.หญิงภัทรวดี  นาราวงศ์, น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล, น.อ.พัทธยา  เรียงจันทร์, พญ.ร่มเย็น  ศักดิ์ทองจีน
  วันพฤหัสบดี
  -
  วันศุกร์
  -